Συχνές ερωτήσεις

Content Image

Συχνές ερωτήσεις

Οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 που φιλοξενεί η εφαρμογή είναι οι παρακάτω:

1. Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρόμωνας)

(GR2220003)*

2.Λιμνοθάλασσες Στενών Λευκάδας (Παλιονής-Αβλίμων) και Αλυκές Λευκάδες (GR2240001)* 3. Περιοχή Χορτάτων (Λευκάδα) (GR2240002)*

* Κωδικοί προστατευόμενων περιοχών Natura 2000

Ο χρήστης μπορεί να αναφέρει περιβαλλοντικά συμβάντα που σχετίζονται με:

1.Άδηλη αλιεία (εγκαταλελειμμένος αλιευτικός εξοπλισμός)

2. Ρύπανση από πλαστικά – μικροπλαστικά

3. Ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο 4 Λοιπά περιβαλλοντικά θέματα.

Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες του Citizen Science είναι:

1.Θαλάσσια πανίδα

2.Οικότοποι / Ενδημικά Φυτά

3.Ερπετά

4.Ορνιθοπανίδα

5.Αβιοτικός Κόσμος