Κοινό Βραχύρρυγχο Δελφίνι – Delphinus delphis

Content Image

Το Κοινό Δελφίνι απαντάται κυρίως σε τροπικά και εύκρατα νερά του Ειρηνικού και του Ατλαντικού ωκεανού. Μπορεί να κατοικήσει ρηχά και πελαγικά νερά, αλλά φαίνεται να προτιμά τις περιοχές με απότομο βυθό. Το είδος κατοικεί τόσο στη Μεσόγειο όσο και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου ορισμένοι επιστήμονες προτείνουν ότι θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό υποείδος. Παρότι δεν υπάρχουν εκτιμήσεις για την πυκνότητα πληθυσμού για την Μεσογειακή λεκάνη, είναι γνωστό ότι η κατανομή τους δεν είναι ομοιογενής και ότι ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερη πυκνότητα. Το είδος εμφανίζεται συχνά στο Θρακικό Πέλαγος, το Αιγαίο και στο δυτικότερο μέρος του Ιονίου. Απομονωμένες ομάδες μπορούν να παρατηρηθούν από τη βόρεια ακτή της Αφρικής μέχρι την Τυνησία και από τις δυτικές ακτές της Κορσικής και της Σαρδηνίας.

Η διατροφή του Κοινού Δελφινιού ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Τρέφονται σε ρηχά νερά αλλά έχουν καταγραφεί καταδύσεις σε 200 μέτρα. Δείχνουν μια προτίμηση για τα πελαγικά και μεσοπελαγικά ψάρια και διάφορα είδη καλαμαριών. Η διατροφή τους στη Μεσόγειο αποτελείται κυρίως από είδη μικρού μεγέθους όπως ο γαύρος, η σαρδέλα, η φρίσσα, η ζαργάνα, αλλά και ορισμένα είδη κεφαλοπόδων και σποραδικά μερικά καρκινοειδή.Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 1,7 έως 2,7 m για τα ενήλικα και 0,7 έως 1 m για τα νεογέννητα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αναγνώρισής του είναι τα ακόλουθα:
• Έχει συνολικά 4 χρώματα. Ραχιαίο πτερύγιο καφέ σκούρο με άσπρο μπάλωμα, πλάτη σκούρα καφέ. Στα πλευρά, μπροστά από το ραχιαίο, έχει χρώμα το κίτρινο της αμμουδιάς και κάτω από το ραχιαίο, στα πλευρά, χαρακτηριστικό σκούρο χρώμα σε ανεστραμμένο τριγωνικό σχήμα.
• Ο λευκός κοιλιακός χρωματισμός διακόπτεται μερικές φορές από 1 ή 2 κίτρινες έως γκρι ασυνεχείς ζωνώσεις.
• Σκούρα πλευρικά πτερύγια, σκούρα λωρίδα από το πλευρικό πτερύγιο προς την γνάθο.
• Ραχιαίο πτερύγιο με γκρίζους η μαύρους χρωματισμούς.
• Πολύ δραστήριο δελφίνι στην επιφάνεια.
• Παρατηρείται σε μεγάλες ομάδες που συχνά συνδέονται και με άλλα είδη κητωδών.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ:
Καθεστώς Διατήρησης Παγκοσμίως: Μειωμένου ενδιαφέροντος (LC :Least Concern)
Καθεστώς Διατήρησης στην Μεσόγειο: Κινδυνεύον (EN:Endangered)

ΑΠΕΙΛΕΣ:
Οι κύριες απειλές του είναι η μείωση τροφής (ιχθυοαποθεμάτων), η απευθείας θανάτωση, η παρεμπίπτουσα αλιεία με παραδοσιακά μέσα, ο θόρυβος, η θαλάσσια ρύπανση, η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία (δίχτυα) και η υπεραλίευση.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ:
Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς στην θαλάσσια περιοχή του Ιονίου Πελάγους, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής ή ξενάγησης της ευρύτερης θαλάσσιας περιοχής.

Citizen Science

Επιπλέον Πληροφορίες

Βιότοπος / Ενδιαίτημα: Θάλασσα
Χρώμα: Άσπρο Μαύρο Γκρι Καφέ Κίτρινο
Μέγεθος: πάνω από 2m
Similar Tours

Similar Tours You May Like

Featured Image

Θαλάσσια Χελώνα – Caretta caretta

Read More
Featured Image

Μεσογειακή Φώκια Μοναχός – Monachus monachus

Read More
Featured Image

Πράσινη Θαλασσοχελώνα – Chelonia mydas

Read More